Psycholoog Den Haag
telefoonnummer psycholoog den haag 06 - 2635 9097
e-mailadres psycholoog den haag info@psychologe-denhaag.nl
psycholoog den haag Benoordenhoutseweg 23 Den Haag Benoordenhoutseweg 23, Den Haag
psycholoog Den Haag

Traumaverwerking bij Psycholoog Den Haag

Ieder mens maakt in zijn leven verschillende trauma’s mee. Als kind begint dat al met iets simpels, als op je kop krijgen omdat je kennelijk iets hebt gedaan wat niet mag. Dat zijn allemaal minitrauma’s die effect hebben op je gedrag, maar ook op jouw gevoel en hoe jij over de wereld denkt.


Leermomenten

Trauma’s zijn soms heftige leermomenten. Je leert dat je sommige mensen niet kunt vertrouwen, en dat er situaties zijn die je niet kunt controleren. Tegelijkertijd ontwikkel je daardoor een steeds betere intuïtie. Je leert namelijk steeds beter te overleven. “What doesn’t kill you, makes you stronger”. Trauma’s kunnen je juist heel sterk maken, mits je deze op de juiste wijze verwerkt. Als ervaren psycholoog in Den Haag help ik je daar graag mee.


Steeds terugkerende trauma’s

Er zijn trauma’s die je maar niet los kunt laten. Je blijft de situatie herbeleven, waardoor alle nare emoties die met dat trauma gepaard gaan voortdurend naar boven blijven komen. Dit gaat je hinderen in je dagelijks leven. Kortom: je systeem heeft dit trauma niet verwerkt en vertelt je eigenlijk dat je hier nog aandacht aan moet besteden.


Verbanden die ons brein maakt

Vanuit ons overlevingsmechanisme legt ons brein voortdurend verbanden. Zo kunnen we onze wereld beter voorspellen. Als je op een specifiek kruispunt een ernstig ongeluk hebt gehad, zal jouw brein verbanden gaan leggen. Zaken als het tijdstip, de locatie, wat je op dat moment dacht en allerlei andere details worden met dat ongeluk of trauma, in verband gebracht. Dat is niet altijd reëel en maakt dat we onterecht zaken gaan mijden die helemaal geen verband hebben met jouw opgelopen trauma.


Ontkoppeling

Belangrijk in het verwerkingsproces bij trauma’s is dat je systeem die eerder gelegde verbanden ‘ontkoppelt’. Deze verbanden zijn voor een groot deel onbewust gelegd. Neurofeedback is een methode die op onbewust niveau je hersens ‘bijstuurt’ en daarmee eerder opgedane foutieve verbanden in je brein ontkoppelt. Hierdoor kom je weer in een ontspanning die je nodig hebt om uit je trauma te komen. Je kunt hierdoor veel makkelijker je trauma een plek geven en je leven weer ‘oppakken’.

Wil je meer weten over mijn behandeling bij trauma? Bel voor meer informatie 06 2635 9097 of mail mij via contactformulier van Psycholoog Den Haag
 
NVPA-geregistreerd
Vergoedingen mogelijk
Geen wachtlijst

Geopend op:
Di t/m vrij van 9u-18u

Heb je nog vragen?

psycholoog Den Haag contact

Psycholoog Den Haag is aangesloten bij:
nvpa nederlands verbond psychologen en psychosociaal therapeuten Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Gezondheidszorg
NVNF Neurofeedback logo

Deel mijn website: