Psycholoog Den Haag
telefoonnummer psycholoog den haag 06 - 2635 9097
e-mailadres psycholoog den haag info@psychologe-denhaag.nl
psycholoog den haag Benoordenhoutseweg 23 Den Haag Benoordenhoutseweg 23, Den Haag
psycholoog Den Haag

Beroepscode die ik als psycholoog hanteer

Lid van het NVPA

Ik ben lid van de Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Mijn lidnummer: 102143. Hieronder lees je een korte samenvatting van de beroepscode van het NVPA (website: www.nvpa.org).
"De NVPA beroepscode omvat de ethische regels die het beroepshandelen betreffen van alle bij het NVPA aangesloten therapeuten. Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc.

Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert."


Lid van het RBCZ

Ook ben ik aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, het RBCZ. Mijn licentienummer van dit lidmaatschap: 204918R.

 
Mijn AGB codes:       

AGB code zorgverlener: 94-013023
AGB code praktijk: 94-60112

         

 
NVPA-geregistreerd
Vergoedingen mogelijk
Geen wachtlijst

Geopend op:
Di t/m vrij van 9u-18u

Heb je nog vragen?

psycholoog Den Haag contact

Psycholoog Den Haag is aangesloten bij:
nvpa nederlands verbond psychologen en psychosociaal therapeuten Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Gezondheidszorg
NVNF Neurofeedback logo

Deel mijn website: